A'REA 2020 is een wijkgericht initiatief van stad Antwerpen om alle kinderen kansen te bieden op een succesvolle toekomst. Dit bereiken we door een intense samenwerking met deelnemende scholen, welzijnsorganisaties, vrijetijdsaanbieders, andere betrokkenen in de buurt en ouders. Vandaag zijn 17 scholen met 6.000 kinderen in Antwerpen-Kiel betrokken.

Het concept

Kansen voor elk kind om door te stromen naar een professionele carrière

de zes principes

A'REA 2020

Van concept naar praktijk

Het Kiel als pilootwijk